Name variants:

Houserová, Petra
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Götzingerová, Eva; Houserová, Petra. Mezinárodní studentská vědecká konference 2023 : 26.-28. 5. 2023, Krasnice, Česká republika. Sacra. 2023, vol. 21, iss. 2, pp. 43–45.

Article
Houserová, Petra. [Stephenson, Barry. Stručný úvod do teorie rituálu]. Sacra. 2023, vol. 21, iss. 2, pp. 49–53.

Article
Houserová, Petra. Zpráva z mezinárodní konference Paganism and its Others. Sacra. 2022, vol. 20, iss. 2, pp. 70–72.