Krause, Christian Gottfried

Name variants:

Krause, Christian Gottfried (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Book
Šťastná, Kateřina Alexandra; Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022

Chapter
Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : [úvodní část]. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 39–42.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. Jaké představy hudba vzbuzuje. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 55–64.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O druzích veršů vhodných ke zpívaným básním. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 143–160.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O myšlenkách hudební básně obecně. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 65–76.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O pocitech, dojetích a afektech, jež se hudbou znázorňují. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 77–90.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O povaze a uspořádání vokálních skladeb, jakož i jejich částí vůbec. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 91–115.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O rozličných formách celých zpívaných básní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 287–309.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O slohu hudebních básní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 116–142.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O spojování poezie s hudebním uměním dříve a nyní. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 43–54.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O užívání figur v hudební poezii. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 229–252.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. O zvláštním uspořádání částí básně určené ke zpěvu, o recitativu, áriích, ariosech, ariettách, kavatách, duetech, tercetech a sborech. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 161–228.

Chapter
Krause, Christian Gottfried. Zda a jak může být celé drama zpíváno. In: Šťastná, Kateřina Alexandra. , Krause, Christian Gottfried. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad. 2022, pp. 253–286.