Krauter, Michal

Name variants:

Krauter, Michal (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Krauter, Michal. Odborný seminár o antisemitizme v médiách a literatúre. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 147–148.

Article
Starinská Kacarová, Diana; Krauter, Michal. Zborník k jubileu Iva Pospíšila. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 171–174.