Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech

Title: Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech
Variant title:
  • Medieval Ústí nad Orlicí in archaeological sources
  • Das mittelalterliche Ústí nad Orlicí in den archäologischen Quellen
Author: Vích, David
Source document: Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 39-61
Extent
39-61
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Archeologické prameny dokládají existenci středověkého Ústí nad Orlicí od závěru 13. či počátku 14. století. Nálezy se překvapivě nesoustřeďují do okolí ústředního náměstí, ale do prostoru severně od náměstí a východně od barokního kostela zaujímajícího místo někdejšího středověkého svatostánku.
Archaeological sources confirm the existence of the medieval town of Ústí nad Orlicí from the end of the 13th century or the beginning of the 14th century. Surprisingly, the finds are not concentrated around the central square but in the area north of the square and east of the baroque church occupying the site of its medieval predecessor.