Maurer, Abraham

Name variants:

Maurer, Abraham (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Maurer, Abraham. Rituální vražda ve středověkém a raně novověkém Španělsku. Sacra. 2023, vol. 21, iss. 1, pp. 24–33.