Ideální a reálná odpovědnost z pohledu zástupců ředitelů škol

Title: Ideální a reálná odpovědnost z pohledu zástupců ředitelů škol
Variant title:
  • Vice-principals' perceptions of ideal and actual responsibility
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [105]-125
Extent
[105]-125
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V textu prezentujeme některé z výsledků empirického šetření zaměřeného na kariérní aspirace zástupců ředitelů škol v Hongkongu v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi a profesní spokojeností. Jedním z cílů výzkumu bylo z jistit, jakým způsobem může nepoměr mezi reálnými pracovními povinnostmi zástupců ředitelů hongkongských škol a jejich představami o ideální pracovní náplni ovlivnit jejich další kariérní aspirace. Výzkum jsme koncipovali jako dotazníkové šetření reprezentativního výběru zástupců ředitelů středních škol v Hongkongu. Analýza získaných dat ukázala zásadní rozdíly mezi reálným a ideálním pracovním zapojením zástupců ředitelů ve všech sledovaných oblastech. Tyto rozdíly v textu vysvětlujeme a dále diskutujeme v souvislosti s dalšími faktory.
This text presents some of the results of an empirical research aimed at career aspirations of the vice–principals of Hong Kong's schools, considering their work duties and professional satisfaction. One of the objectives was to explore the manner in which the disparity between realistic work duties and the thoughts about ideal work contents can affect career aspirations. The reasearch [i.e. research] was conceived as a questionnaire survey of a representative sample of secondary school vice-principals. The analysis of the obtained data shows large differences between real and ideal work involvement. Such differences are explained in detail and discussed in relation with other factors.
References
[1] BATES, R. C., SHANK, J. G. The associate principalship: a better, more effective way to manage schools NASSP Bulletin, 1983, roč. 67, č. 462, s. 111–114. ISSN 0192-6365. | DOI 10.1177/019263658306746217

[2] BLACK, A. B. Clarifying the role of the assistant principal NASSP Bulletin, 1980, roč. 64, č. 436, s. 33–39. ISSN 0192-6365. | DOI 10.1177/019263658006443607

[3] CHENG, Y. C. Cultural factors in educational effectiveness: a framework for comparative research School Leadership & Management, 2000, roč. 20, č. 2, s. 207–225. ISSN 1363-2434. | DOI 10.1080/13632430050011434

[4] CRANSTON, N., TROMANS, C., REUGEBRINK, M. Forgotten leaders: what do we know about the deputy principalship in secondary schools? International Journal of Leadership in Education, 2004, roč. 7, č. 3, s. 225–242. ISSN 1360-3124. | DOI 10.1080/13603120410001694531

[5] DIMMOCK, C., WALKER, A. Educational Leadership: Culture and Diversity. London: Sage, 2005. ISBN 978-0-7619-7170-2.

[6] GARRETT, V., MCGEACHIE, B. Preparation for headship? The role of the deputy head in the primary school School Leadership & Management, 1999, roč. 19, č. 1, s. 67–81. ISSN 1363-2434. | DOI 10.1080/13632439969348

[7] GLANZ, J. Dilemmas of assistant principals in their supervisory role: reflections of an assistant principal Journal of School Leadership, 1994, roč. 4, č. 5, s. 577–590. ISSN 1052-6846. | DOI 10.1177/105268469400400509

[8] GLANZ, J. The Assistant Principal's Handbook: Strategies for Success. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2004. ISBN 978-0-7619-3102-7.

[9] GREENFIELD, W. D. Developing an instructional role for the assistant principal Education and Urban Society, 1985, roč. 18, č. 1, s. 85–92. ISSN 0013-1245. | DOI 10.1177/0013124585018001005

[10] GRONN, P., RAWLINGS-SANAEI, F. Recruiting schools principals in a climate of leadership disengagement Australian Journal of Education, 2003, roč. 47, č. 2, s. 172–184. ISSN 0004-9441. | DOI 10.1177/000494410304700206

[11] HARTZELL, G. N. The assistant principal: neglected actor in practitioner leadership literature Journal of School Leadership, 1993, roč. 3, č. 6, s. 707–723. ISSN 1052-6846. | DOI 10.1177/105268469300300609

[12] HARVEY, M. J. The deputy principalship: retrospect and prospect. The International Journal of Educational Management, 1994, roč. 8, č. 3, s. 15–25. ISSN 0951-354X.

[13] HAUSMAN, C., NEBEKER, A., MCCREARY, J. The worklife of the assistant principal Journal of Educational Administration, 2002, roč. 40, č. 2, s. 136–157. ISSN 0957-8234. | DOI 10.1108/09578230210421105

[14] LANKFORD, H., CONNELL, R., WYCKOFF, J. Identifying the Next Generation of School Leaders. Albany, NY: University at Albany, SUNY, 2003.

[15] KWAN, P., WALKER, A. Vice-principalship in Hong Kong: aspirations, competencies, and satisfaction. School Effectiveness and School Improvement, 2008, roč. 19, č. 1, s. 73–97. ISSN 0924-3453.

[16] MARSHALL, C. The Assistant Principal: Leadership Choice and Challenges. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 1992.

[17] MARSHALL, C., HOOLEY, R. M. The Assistant Principal: Leadership Choices and Challenges. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2006. ISBN 978-0-7619-3152-2.

[18] MARSHALL, C., MITCHELL, B. The assumptive worlds of fledgling administrations. Education and Urban Society, 1991, roč. 24, č. 4, s. 369–415. ISSN 0013-1245.

[19] MERTZ, N. T. Contextualising the role of the assistant principal. Albuquerque, NM: Paper presented at the annual meeting of the University Council for Educational Administration, 2000.

[20] NORTON, M. S., KRIEKARD, J. A. Real and ideal competencies for the assistant principal NASSP Bulletin, 1987, roč. 71, č. 501, s. 23–30. ISSN 0192-6365. | DOI 10.1177/019263658707150107

[21] REEDS, D. B., CONNERS, D. A. The vice principalship in urban high schools: a field study Urban Education, 1982, roč. 16, č. 40, s. 465–481. ISSN 0042-0859. | DOI 10.1177/004208598201600405

[22] SMITH, J. A. Assistant principals: new demands, new realities, and new perspectives NASSP Bulletin, 1987, roč. 71, č. 501, s. 9–12. ISSN 0192-6365. | DOI 10.1177/019263658707150104

[23] SUTTER, M. R. What do we know about the job and career satisfaction of secondary school assistant principals? NASSP Bulletin, 1996, roč. 80, č. 579, s. 108–113. ISSN 0192-6365. | DOI 10.1177/019263659608057919

[24] WEBB, R., VULLIAMY, G. The changing role of the primary school deputy headteacher School Organisation, 1995, roč. 15, č. 1, s. 53–64. ISSN 0260-1362. | DOI 10.1080/0260136950150107

[25] WELLER, L. D., WELLER, S. J. The Assistant Principal: Essentials for Effective School Leadership. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2004. ISBN 978-0-7619-7794-0.

[26] WINTER, P. A., MORGENTHAL, J. R. Principal recruitment in a reform environment: effects of school achievement and school level on applicant attraction to the job Educational Administration Quarterly, 2002, roč. 38, č. 3, s. 319–340. ISSN 0013-161X. | DOI 10.1177/0013161X02383002