2

Title: Studia paedagogica
Year: 2010
Volume: 15
Issue: 2
Publication year
2010
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Title Document
Podle pravidel i vlastního rozumu : editorial | [5]–8
Pol, Milan
PDF
Stati – Studies
Title Document
Lokálnost a globálnost - nové požadavky na efektivitu a zdokonalování práce školy | [9]–26
Townsend, Tony
PDF
Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase | [27]–42
Straková, Jana
PDF
Učitelé a faktor času : o proměnách pracovního sebepojetí | [43]–60
Lazarová, Bohumíra; Jůva, Vladimír
PDF
Zamlčené hodnocení : zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy | [61]–86
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman
PDF
Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze | [87]–104
Hlaďo, Petr
PDF
Ideální a reálná odpovědnost z pohledu zástupců ředitelů škol | [105]–125
Walker, Allan; Kwan, Paula
PDF
Studentské práce – Student's works
Title Document
Bariéry a motivace ve vzdělávacích drahách lidí perzekvovaných totalitním režimem v letech 1948 až 1989 | [127]–140
Wohlgemuthová, Hana
PDF
Pojetí moci v žákovských vyprávěních | [141]–151
Makovská, Zuzana
PDF
Dospělí na okraji informační společnosti : specifika překonávání digitální propasti | [153]–172
Zukalová, Hana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Neuvědomované obsahy her | [173]–179
Švaříček, Roman
PDF
Potřebná kniha o subkulturách mládeže | [181]–185
Mareš, Miroslav
PDF
E-learning – součást našeho života? | [187]–192
Šimáně, Michal
PDF
Zprávy – News
Title Document
Strategie Age managementu v České republice | [193]–194
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka
PDF
Title Document
Předplatné časopisu Studia paedagogica na rok 2011 | [195]
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům | 196–198
PDF