Advanced search

Searching in title Studia paedagogica 2010, vol. 15, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Obsah - Contents. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 3–4.

Article
Townsend, Tony. Lokálnost a globálnost - nové požadavky na efektivitu a zdokonalování práce školy. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 9–26.

Article
Rabušicová, Milada, Kamanová, Lenka. Strategie Age managementu v České republice. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 193–194.

Article
Wohlgemuthová, Hana. Bariéry a motivace ve vzdělávacích drahách lidí perzekvovaných totalitním režimem v letech 1948 až 1989. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 127–140.

Article
Walker, Allan, Kwan, Paula. Ideální a reálná odpovědnost z pohledu zástupců ředitelů škol. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 105–125.

Article
Zukalová, Hana. Dospělí na okraji informační společnosti : specifika překonávání digitální propasti. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 153–172.

Article
Předplatné časopisu Studia paedagogica na rok 2011. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 195.

Article
Straková, Jana. Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 27–42.

Article
Šeďová, Klára, Švaříček, Roman. Zamlčené hodnocení : zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 61–86.

Article
Pol, Milan. Podle pravidel i vlastního rozumu : editorial. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Poděkování recenzentům. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 196–198.

Article
Back matter. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. .

Article
Front matter. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. .

Article
Makovská, Zuzana. Pojetí moci v žákovských vyprávěních. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 141–151.

Article
Šimáně, Michal. E-learning – součást našeho života?. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 187–192.

Article
Švaříček, Roman. Neuvědomované obsahy her. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 173–179.

Article
Hlaďo, Petr. Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 87–104.

Article
Mareš, Miroslav. Potřebná kniha o subkulturách mládeže. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 181–185.

Article
Lazarová, Bohumíra, Jůva, Vladimír. Učitelé a faktor času : o proměnách pracovního sebepojetí. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 43–60.