E-learning – součást našeho života?

Title: E-learning – součást našeho života?
Variant title:
  • E-learning - a part of our lives?
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [187]-192
Extent
[187]-192
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Zounek, Jiří. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BRDIČKA, B. Jak učit ve všudypřítomném mraku informací? In SOJKA, P., RAMBOUSEK, J. (Eds.). SCO 2009, sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 5–13.

[2] DOBROVSKÁ, D., SEMRÁD, J. K pedagogickým a psychologickým otázkám e-learningu. Pedagogika, 2003, roč. 53, č. 2, s. 206–210. ISSN 0031-3815.

[3] KOEHLER, M. J., MISHRA, P. Introducing TPCK. In Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators. New York: Routledge, 2008, s. 3–30.

[4] Memorandum o celoživotním učení [online]. Evropská komise, 2000. [cit. 2010-11-16]. Dostupné z: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm#1.

[5] VERHAGEN, P. Connectivism: a new learning theory? [online]. 2006. [cit. 2010-11-16]. Dostupné z: http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Publicaties/Documents/Connectivism%20a%20new%20theory.pdf.

[6] WAGNER, J. O technologiích a lidech, či spíše o nových technologiích a nových lidech. In SOJKA, P., RAMBOUSEK, J. (Eds.). SCO 2009, sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 3–4.

[7] WESTON, M. E., BAIN, A. The End of Techno-Critique: The Naked Truth about 1:1 Laptop Initiatives and Educational Chase [online]. The Journal of Technology, Learning, and Assessment, 2010, roč. 9, č. 6, s. 1–26. [cit. 2010-11-19]. Dostupné z: http://escholarship.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1193&context=jtla.

[8] ZOUNEK, J. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 2006, roč. 56, č. 4, s. 335–347. ISSN 0031-3815.

[9] ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetí. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-187-4.