Potřebná kniha o subkulturách mládeže

Title: Potřebná kniha o subkulturách mládeže
Variant title:
  • A useful book on youth subcultures
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [181]-185
Extent
[181]-185
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Smolík, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 281 s. ISBN 978-80-247-2907-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] HRABALÍK, P. New Romanticism aneb využití kláves v nové vlně. Česká televize, 2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z: http://bigbit.ceskatelevize.cz/clanek/new-romanticism-aneb-vyuziti-klaves-v-nove-vlne-konec-70-a-zacatek-80-let/.

[2] KOLEKTIV AUTORŮ. Extremismus mládeže v České republice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996.

[3] LOJDOVÁ, K. Od skinheads k extrémní pravici: socializace do tabuizované subkultury. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, 2008.

[4] MORGAN, B. Sprejeři (Quality of Life). Summershine Productions (distribuce v ČRHollywood Classic Entertraiment), 2004.

[5] NORDBRUCH, G. Islamische Jugendkulturen in Deutschland. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2010, roč. 58. č. 27, s. 34–38.

[6] SMOLÍK, J. Darking: prostředek nebo cíl? Rexter – časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, 2004, roč. 3, č. 1, s. 1–10.

[7] SMOLÍK, J. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. [cit. 2010-02-12]. Dostupné z: http://www.rexter.cz/darking-prostredek-nebo-cil/2004/05/01/.

[8] SPEIT, A. Ästhetische Mobilmachung. Dark Wave, Neofolk und Industrial im Spannungsfeld rechter Ideologien. Münster: Unrast Verlag, 2002.

[9] VOREL, T. Gympl. Vorel Films, ČT, RWE, SFČR PPRČK (distribuce Falcon), 2007.

[10] WINTERBOTTOM, M. 24 Hour Party People. Babby Cow Productions, Channel Four Films, The Film Consortium, 2002. (v ČR příloha Hype, 2004.)