Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru

Title: Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru
Variant title:
  • Time, memories and figures of speech in interviews
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [147]-176
Extent
[147]-176
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek představuje teoretickou studii řečnických figur používaných mluvčími v kvalitativním, hloubkovém rozhovoru. Cílem textu je zaprvé prozkoumat, jaké postupy a figury ve vyprávění používají mluvčí, a zadruhé ukázat, jak je možné s těmito figurami dále pracovat v odborném textu či článku. Jak jsou prezentovány vz pomínky vypravěčem a jak mohou být následně využity badatelem v textu, jsou dvě hlavní otázky, kterým se článek věnuje. Ve studii je na vlastním empirickém materiálu podrobně popsáno celkem čtrnáct řečnických figur. V závěru autor ukazuje, které řečnické figury mohou zvýšit důvěryhodnost kvalitativní výzkumné z právy.
This contribution is a theoretical study of the figures of speech used by speakers during qualitative in-depth interviews. The aim of the text is, first, to explore the procedures and figures speakers use when narrating and, second, how such figures can be developed later in a specialist text or article. How memories are is presented by the narrator and how it can be used by the researcher in a text, is the two main questions this article is about. Using the author's own empirical material, fourteen figures of speech are described in detail, showing which figures may enhance the credibility of a high quality research report.