Příjmení typu Bednařík v češtině

Title: Příjmení typu Bednařík v češtině
Variant title:
  • Surname of the Type "Bednařík" in Czech
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. [163]-169
Extent
[163]-169
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article deals with the position of names Bednář ("cooper") and Bednařík in the anthroponymic system of Bohemia, of Moravia and of the Czech part of Silesia from 12th to 21st ct. The name Bednář belongs to anthroponyms referring to the profession of their first bearer; during the whole investigated period this was a very important and productive type of names. Diminutive modifications of these names (Bednařík) were used to distinguish their bearers from people using the primary name (Bednář) and occurred more frequently from the 16th ct.
References
[1] CDB: Friedrich, Gustav [ed.]. 1904–1907. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (805–1197). Pragae.

[2] Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II: Rynešová, Blažena. [ed.]. 1932. Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. Praha.

[3] Listář královského města Plzně I, II: Strnad, Josef. [ed.]. 1891, 1905. Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I, II. Plzeň.

[4] Listiny a zápisy Bělské: Kalousek, Josef. [ed.]. 1889. Listiny a zápisy Bělské o věcech městských i sedlských z let 1345–1708. Praha.

[5] Knihy počtů města Brna: Mendl, Bedřich. [ed.]. 1935. Knihy počtů města Brna z let 1343–1365. Brno.

[6] Třeboňský urbář a účty: Krejčík, Adolf Ludvík. [ed.]. 1949. Urbář z r. 1378 a účty kláštera třeboňského z let 1367–1407. Praha.

[7] KdeJsme [online]. 2012 [cit. 14. srpna 2012]. Dostupné z: http:www.kdejsme.cz

[8] Beneš, Josef. O českých příjmeních. 1962. Praha.

[9] Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana. [eds.]. 2002. Encyklopedický slovník češtiny. Praha.

[10] Knappová, Miloslava. 2002. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec.

[11] Pleskalová, Jana. 1998. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno.

[12] Pleskalová, Jana. 2009. "K pojmenovacím zvyklostem v období 12.–13. století". In: Harvalík, Milan – Minářová, Eva – Tušková, Jana Marie [eds.]. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Brno, 155–162.

[13] Rejzek, Jiří. 2001. Český etymologický slovník. Voznice.

[14] Svoboda, Jan. 1964. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha.

[15] Šlosar, Dušan. "Slovotvorba". 1986. In: Lamprecht, Arnošt – Šlosar, Dušan – Bauer, Jaroslav. Historická mluvnice češtiny, Praha, 255–261.

[16] Teige, Josef. 1902. "Seznamy měšťanů Pražských. I. Staré Město. Od r. 1351–1437". Almanach kr. hl. m. Prahy 4. Praha, 24–64.

[17] Vaněk, Pavel. 1998. "Význam pozemkových knih pro poznání vývoje příjmí". Acta onomastica, 39, 137–144.