krytyka Aleksandra Błoka i Andrzeja Biełego jako propagatorów rewolucji październikowej 1917 r.