mazanice

Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni
Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih