kreativita

Slavík, Jan; Dytrtová, Kateřina; Hník, Ondřej; Jakubcová, Lucie; Nohavová, Alena; Rodová, Veronika; Uhl Skřivanová, Věra. Klíčová kompetence (nejen) pro umělecké obory v evropském kurikulu : analytické vysvětlení