Mor 1680 v protimorových spisech dvou moravských zemských fysiků Jana Ferdinanda Hertodta z Todtenfeldu a Václava Maxmiliána Ardensbacha z Ardensdorfu

Variant title
Die Pest im Jahre 1680 in den Antipestschriften der beiden mährischen Landphysici Johann Ferdinand Hertodt von Todtenfeld und Wenzel Maximilian Ardensbach von Ardensdorf
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2004, vol. 51, iss. C49, pp. [145]-154
Extent
[145]-154
  • ISSN
    0231-7710
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document