Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2002, vol. 51, iss. C49

Image
Year
2002
Publication year
2004
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3358-4
Department FF MU
Přístupy
Page Title
[9]-23 Teologie smrti na prahu raného novověku Holeček, František Jindřich | pdficon
[25]-31 Opera jako dvorská slavnost: mezi svatbou a smrtí Štědroň, Miloš | pdficon
[33]-39 Smrt v raném novověku a lékařská antropologie Horáčková, Ladislava; Vargová, Lenka | pdficon
[41]-48 Pohřbívání v šestnáctém století Unger, Josef | pdficon
[49]-69 Vdovy v raném novověku : studie k právnímu postavení a jednání "viditelných" žen na příkladu praxe panství Frýdlant v severních Čechách mezi léty 1550-1750 Štefanová, Dana | pdficon
[71]-86 Rituál a ceremoniál : na příkladu pohřebních slavností na šlechtických dvorech v raném novověku Král, Pavel | pdficon
[87]-95 Komenského Praxis pietatis a smrt Bočková, Hana | pdficon
Projekty
Page Title
[99]-118 Ars moriendi : smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (1522-1603) Osolsobě, Petr | pdficon
[119]-134 Todten-Gerüst : dobrá smrt ctnostného šlechtice v pohřebních kázáních Dona Florentia Schillinga Knoz, Tomáš | pdficon
[135]-143 Popis barokního i současného otevření hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brně Maráz, Karel | pdficon
[145]-154 Mor 1680 v protimorových spisech dvou moravských zemských fysiků Jana Ferdinanda Hertodta z Todtenfeldu a Václava Maxmiliána Ardensbacha z Ardensdorfu Kučerňáková, Eva | pdficon
[155]-206 Grabdenkmäler des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit als Quelle adeliger Erinnerung und Medium adeliger Repräsentation Zajic, Andreas H. | pdficon
Památky
Page Title
[209]-227 Die Pfarrkirche Murstetten Begräbnisstätte der Familie Althan Gass, Ursula | pdficon
[229]-240 Die Starhembergischen Grabdenkmäler aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert in der Pfarrkirche von Hellmonsödt Kieslinger, Christian | pdficon
[241]-254 Die Grablege der Kuefsteiner in Maria Laach am Jauerling Kren, Reinhard | pdficon
[255]-270 Die alte Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" zu Winzendorf als Begräbnisstätte der Freiherrn von Teufel Seddon, Christopher Rhea | pdficon
[271]-292 Pöggstall und die Grabdenkmäler in der Kirche St. Anna im Felde Trawnicek, Peter | pdficon
Bibliografie
Page Title
[293]-304 Grablegen und Grabdenkmäler österreichischer Adeliger des 15. bis 18. Jahrhunderts : eine Auswahlbibliographie Winkelbauer, Thomas | pdficon
[305]-320 Výběrová bibliografie k dějinám smrti na území českých zemí Knoz, Tomáš | pdficon