C49

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 2002
Ročník: 51
Číslo: C49
Rok vydání
2004
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3358-4
Ústav FF MU
Přístupy
Title Document
Teologie smrti na prahu raného novověku | [9]–23
Holeček, František Jindřich
PDF
Opera jako dvorská slavnost: mezi svatbou a smrtí | [25]–31
Štědroň, Miloš
PDF
Smrt v raném novověku a lékařská antropologie | [33]–39
Horáčková, Ladislava; Vargová, Lenka
PDF
Pohřbívání v šestnáctém století | [41]–48
Unger, Josef
PDF
Vdovy v raném novověku : studie k právnímu postavení a jednání "viditelných" žen na příkladu praxe panství Frýdlant v severních Čechách mezi léty 1550-1750 | [49]–69
Štefanová, Dana
PDF
Rituál a ceremoniál : na příkladu pohřebních slavností na šlechtických dvorech v raném novověku | [71]–86
Král, Pavel
PDF
Komenského Praxis pietatis a smrt | [87]–95
Bočková, Hana
PDF
Projekty
Title Document
Ars moriendi : smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách (1522-1603) | [99]–118
Osolsobě, Petr
PDF
Todten-Gerüst : dobrá smrt ctnostného šlechtice v pohřebních kázáních Dona Florentia Schillinga | [119]–134
Knoz, Tomáš
PDF
Popis barokního i současného otevření hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brně | [135]–143
Maráz, Karel
PDF
Mor 1680 v protimorových spisech dvou moravských zemských fysiků Jana Ferdinanda Hertodta z Todtenfeldu a Václava Maxmiliána Ardensbacha z Ardensdorfu | [145]–154
Kučerňáková, Eva
PDF
Grabdenkmäler des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit als Quelle adeliger Erinnerung und Medium adeliger Repräsentation | [155]–206
Zajic, Andreas H.
PDF
Památky
Title Document
Die Pfarrkirche Murstetten Begräbnisstätte der Familie Althan | [209]–227
Gass, Ursula
PDF
Die Starhembergischen Grabdenkmäler aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert in der Pfarrkirche von Hellmonsödt | [229]–240
Kieslinger, Christian
PDF
Die Grablege der Kuefsteiner in Maria Laach am Jauerling | [241]–254
Kren, Reinhard
PDF
Die alte Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" zu Winzendorf als Begräbnisstätte der Freiherrn von Teufel | [255]–270
Seddon, Christopher Rhea
PDF
Pöggstall und die Grabdenkmäler in der Kirche St. Anna im Felde | [271]–292
Trawnicek, Peter
PDF
Bibliografie
Title Document
Grablegen und Grabdenkmäler österreichischer Adeliger des 15. bis 18. Jahrhunderts : eine Auswahlbibliographie | [293]–304
Winkelbauer, Thomas
PDF
Výběrová bibliografie k dějinám smrti na území českých zemí | [305]–320
Knoz, Tomáš
PDF