Italská Nová levice a filomaoistické skupiny (1967-1973)

Variant title
Italienische Neue Linke und maoistisch orientierte Gruppen in den Jahren 1967-1973
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. [117]-125
Extent
[117]-125
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document