Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky

Variant title
Динамика общественного развития в ЧСР до февраля 1948 г. и ее главные элементы
Dinamika obščestvennogo razvitija v ČSR do fevralja 1948 g. i jeje glavnyje èlementy
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. [7]-21
Extent
[7]-21
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document