Čerešňák, Bedřich

Name variants:

Čerešňák, Bedřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Čerešňák, Bedřich. Anteil der Linken der deutschen Sozialdemokratie an der Durchdringung des Leninismus in die Arbeiterbewegung in der Tschechoslowakischen Republik in den Jahren 1918-1921. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. 41–54.

Article
Čerešňák, Bedřich. Boj rakouského proletariátu v únoru 1934 a jeho ohlas v dělnickém hnutí v českých zemích : (podpora bojovníků z barikád na Moravě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 53–66.

Article
Čerešňák, Bedřich. [Cesar, Jaroslav. Britská říše v období imperialismu (1870-1945)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 241–243.

Chapter
Čerešňák, Bedřich. Československé dějiny. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 102–106.

Article
Čerešňák, Bedřich. Dynamika společenského vývoje v ČSR před únorem 1948 a její hlavní složky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. 7–21.

Article
Čerešňák, Bedřich. Historické katedry k 25. výročí Února. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, vol. 22, iss. C20, pp. 199–200.

Chapter
Čerešňák, Bedřich. Historický vývoj obce. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 35–59.

Article
Čerešňák, Bedřich. [Jahnke, Karl Heinz. Für eine Welt ohne Krieg und Faschismus...]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 157–159.

Article
Čerešňák, Bedřich. [Klíma, Arnošt. Manufakturní období v Čechách]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 164–166.

Article
Čerešňák, Bedřich. Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 183–186.

Article
Čerešňák, Bedřich; Malíř, Jiří. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. 7–21.

Article
Čerešňák, Bedřich; Uhlíř, Dušan. Nové úkoly dějepisného vyučování v SSSR a požadavky na nové učebnice dějepisu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 167–171.

Article
Čerešňák, Bedřich. Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 7–26.

Article
Čerešňák, Bedřich. Pronikání leninismu a jeho recepce v revolučním dělnickém hnutí v českých zemích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 21–38.

Article
Čerešňák, Bedřich. [Thoréz, Maurice. Projevy a stati. 1; 2]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 164.

Article
Čerešňák, Bedřich. Vliv ohlasu Velké říjnové socialistické revoluce na formování levice sociální demokracie na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 201–210.

Chapter
Čerešňák, Bedřich. Vznik KSČ a role internacionalismu v našem dělnickém hnutí. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 15–29.

Article
Čerešňák, Bedřich. Zu den Anfängen der marxistischen Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakischen Republik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 35–41.