Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR

Název: Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR
Variantní název
Ein Beitrag zur Problematik der nationalen und demokratischen Revolution in der Tschechoslowakei
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. [7]-26
Rozsah
[7]-26
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí