Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1968, roč. 17, č. C15

Obrázek
Rok
1968
Rok vydání
1968
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-26 Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR Čerešňák, Bedřich | pdficon
[27]-51 Pracovní nasazení Čechů v Německu počátkem druhé světové války (1939-1942) Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
[53]-72 Brněnská levicová inteligence v boji na obranu republiky před fašismem Laichman, Miloslav | pdficon
[73]-78 Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy) Pražák, Richard | pdficon
[79]-91 Německá a česká verse Palackého Dějin Válka, Josef | pdficon
[93]-106 Die politisch-ideologische Rolle des Individualitätsbegriffs in der Geschichtsschreibung der Neuzeit Kudrna, Jaroslav | pdficon
[107]-124 Spionage und Bestechung in der Endphase des Dreissigjährigen Krieges Šindelář, Bedřich | pdficon
[125]-140 Česká a ukrajinská listina 2. poloviny 15. století : (ještě k otázce česko-ukrajinských kulturních vztahů ve středověku) Macůrek, Josef | pdficon
[141]-147 Problémy klasifikace filigránů Flodr, Miroslav | pdficon
Recenze – referáty – zprávy – Сообщения – рецензии – Besprechungen – Berichte
Page Title
[149]-150 [Drabek, Anna M. Die Waisen : Eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie...] Šebánek, Jindřich | pdficon
150-151 [Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band, Die Urkunden von 1271 bis 1301] Šebánek, Jindřich | pdficon
151 [Zöllner, Erich. Das Projekt einer babenbergischen Heirat König Heinrichs III. von England] Šebánek, Jindřich | pdficon
151-152 [Slovenská archivistika] Šebánek, Jindřich | pdficon
153 [Sobotík, Bohumil. Bouře lidu na Hlučínsku v září 1848] Šebánek, Jindřich | pdficon
153-159 Codices selecti phototypice impressi. Akademische Druck- und Verlagsanstall Graz. Flodr, Miroslav | pdficon
159-160 [Warnke, Charlotte. Die Anfänge des Fernhandels in Polen (900-1025)] Hrabovská, K. | pdficon
160-161 ABC světových dějin Pražák, Richard | pdficon
161-165 300 let prešovského kolegia Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[167]-174 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon