Pronikání leninismu a jeho recepce v revolučním dělnickém hnutí v českých zemích

Název: Pronikání leninismu a jeho recepce v revolučním dělnickém hnutí v českých zemích
Variantní název
Das Durchdringen des Leninismus und seine Rezeption in der revolutionären Arbeiterbewegung in den Tschechischen Ländern
Проникновение ленинизма и его рецепция в революционном рабочем движении в чешских землях
Přispěvatel
Winter, S. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. [21]-38
Rozsah
[21]-38
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence