Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1982, roč. 31, č. C29

Obrázek
Rok
1982
Rok vydání
1982
Ústav FF MU
Page Title
[7]-11 Životní jubileum významného historika Mainuš, František | pdficon
Page Title
[13]-19 Publikační činnost prof. Bedřicha Šindeláře DrSc., za léta 1946-1980 | pdficon
Page Title
[21]-38 Pronikání leninismu a jeho recepce v revolučním dělnickém hnutí v českých zemích Čerešňák, Bedřich | pdficon
Page Title
[39]-48 K obsahu pojmu československé dějiny Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[49]-55 Jirečkovy cestopisy jako zdroj poznání dějin Jihoslovanů Dorovský, Ivan | pdficon
Page Title
[57]-69 Zur Typologie der bürgerlichen Historiographie in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts Kudrna, Jaroslav | pdficon
Page Title
[71]-85 Postavení rakouské říše na jaře 1849 Kolejka, Josef | pdficon
Page Title
[87]-99 George Woodward - jeden z prvních výrobců textilních strojů ve starém Rakousku Janák, Jan | pdficon
Page Title
[101]-108 Konfirmace privilegií starobrněnských dominikánek v 18. století Vašků, Vladimír | pdficon
Page Title
[109]-122 Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání Hejl, František; Fišer, Rudolf | pdficon
Page Title
[123]-130 Východoslovenská města za Bethlenova povstání Marečková, Marie | pdficon
Page Title
[131]-142 Cesty uherských humanistů reformovaného vyznání do českých zemí v předvečer třicetileté války Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[143]-150 Vnitřní poměry vyšehradské kapituly v létech braniborské nadvlády Krejčíková, Jarmila | pdficon
Page Title
[151]-161 Z dějin kampanologické literatury : (Theophilus) Flodr, Miroslav | pdficon