C29

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1982
Ročník: 31
Číslo: C29
Rok vydání
1982
Ústav FF MU
Title Document
Životní jubileum významného historika | [7]–11
Mainuš, František
PDF
Title Document
Publikační činnost prof. Bedřicha Šindeláře DrSc., za léta 1946-1980 | [13]–19
PDF
Title Document
Pronikání leninismu a jeho recepce v revolučním dělnickém hnutí v českých zemích | [21]–38
Čerešňák, Bedřich
PDF
Title Document
K obsahu pojmu československé dějiny | [39]–48
Malíř, Jiří
PDF
Title Document
Jirečkovy cestopisy jako zdroj poznání dějin Jihoslovanů | [49]–55
Dorovský, Ivan
PDF
Title Document
Zur Typologie der bürgerlichen Historiographie in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts | [57]–69
Kudrna, Jaroslav
PDF
Title Document
Postavení rakouské říše na jaře 1849 | [71]–85
Kolejka, Josef
PDF
Title Document
George Woodward - jeden z prvních výrobců textilních strojů ve starém Rakousku | [87]–99
Janák, Jan
PDF
Title Document
Konfirmace privilegií starobrněnských dominikánek v 18. století | [101]–108
Vašků, Vladimír
PDF
Title Document
Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání | [109]–122
Hejl, František; Fišer, Rudolf
PDF
Title Document
Východoslovenská města za Bethlenova povstání | [123]–130
Marečková, Marie
PDF
Title Document
Cesty uherských humanistů reformovaného vyznání do českých zemí v předvečer třicetileté války | [131]–142
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Vnitřní poměry vyšehradské kapituly v létech braniborské nadvlády | [143]–150
Krejčíková, Jarmila
PDF
Title Document
Z dějin kampanologické literatury : (Theophilus) | [151]–161
Flodr, Miroslav
PDF