Jirečkovy cestopisy jako zdroj poznání dějin Jihoslovanů

Variantní název
Путевые записки Константина Иречека как источник познания истории южных славян
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. [49]-55
Rozsah
[49]-55
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document