Materiály z vědeckých konferencí pořádaných katedrou historie a archívnictví

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 183-186
Rozsah
183-186
Type: Jiný typ článku
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document