Zu den Anfängen der marxistischen Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakischen Republik

Variantní název
K počátkům marxistického dějepisectví v Československé republice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, roč. 33, č. C31, s. [35]-41
Rozsah
[35]-41
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document