Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance

Author: Kopecký, Milan
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Praha
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Publication year: 1962
Extent: 218 s., 7 s. obr. příl.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 74
Link to MU library catalogue: 000058975
Show more...

Table of contents:

7-8 Úvod Kopecký, Milan | pdficon
9-26 Kapitola I. Přehled literárněhistorického bádání o Konáčovi Kopecký, Milan | pdficon
27-34 Kapitola II. Kulturní situace před vystoupením Konáčovým Kopecký, Milan | pdficon
35-42 Kapitola III. Žalmové parafráze Kopecký, Milan | pdficon
43-70 Kapitola IV. Dialogy Kopecký, Milan | pdficon
71-83 Kapitola V. Boccacciovské rozprávky Kopecký, Milan | pdficon
84-107 Kapitola VI. Česká kronika ; Sen o štěstí Kopecký, Milan | pdficon
108-111 Kapitola VII. Sjezd císařské velebnosti v Vídni Kopecký, Milan | pdficon
112-132 Kapitola VIII. Zrcadlo múdrosti ; Pravidlo lidského života Kopecký, Milan | pdficon
133-154 Kapitola IX. Judith ; Hra pěknejch připovídek Kopecký, Milan | pdficon
155-174 Kapitola X. Kniha o hořekování Kopecký, Milan | pdficon
175-183 Kapitola XI. Paralipomena Kopecký, Milan | pdficon
184-192 Závěr ; Chronologický přehled Konáčovy tvorby Kopecký, Milan | pdficon
193-205 Seznam citované literatury Kopecký, Milan | pdficon
206-208 Литературное творчество Николая Конача из Годишкова : резюме Kopecký, Milan | pdficon
209-212 Das literarische Werk des Mikuláš Konáč aus Hodiškov : Zusammenfassung Kopecký, Milan | pdficon
213 Seznam obrazových příloh Kopecký, Milan | pdficon
214-218 Rejstřík Kopecký, Milan | pdficon
1-7 [Obrazová příloha] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse