Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]

Title: Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]
Variant title:
  • Europae centralis atque orientalis studia historica. [I]
Contributor
Hejl, František (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1971
Extent
377 s.
Series
  • Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 176
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 295640
Note
  • Obsahuje rejstřík.
  • Česká, ruská, německá a francouzská resumé.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
[Profesoru J. Macůrkovi] | [7]–12
Hejl, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka za léta 1960-1970 | 13–17
Hejl, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters | 19–24
Labuda, Gerard
PDF
Chapter number Title Custom text
К ворпосу о языке молдавских грамот XIV-XV вв. | 25–35
Gumeckaja, Ljudmila L.
PDF
Chapter number Title Custom text
Związki Bedrzycha ze Strażnicy z Polską i Polakami | 37–51
Heck, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Gesselsschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen mitte des XV. Jh. und 1514 : Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn | 53–67
Székely, György
PDF
Chapter number Title Custom text
Sklaven im alten Österreich | 69–83
Mikoletzky, Hanns Leo
PDF
Chapter number Title Custom text
Wirtschaftlische und soziale Umgestaltung in Ungarn unter der Türkenherrschaft im XVI. und XVII. Jahrhundert | 85–103
Perényi, József
PDF
Chapter number Title Custom text
Negustori clujeni pe piaţa Cracoviei la sfîrşitul sec. al XVI-lea | 105–119
Dan, Mihail
PDF
Chapter number Title Custom text
K ideologickým zápasům jednoty bratrské v Polsku | 121–128
Mikulka, Jaromír
PDF
Chapter number Title Custom text
Propaganda braci polskich na slowacji w pierwszej ćwierci XVII stulecia | 129–143
Urban, Wacław
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká pobelohorská emigrácia v Trenčíne | 145–159
Horváth, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Komenský, Morava a Itálie jeho doby | 161–168
Polišenský, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Neologická hnutí a předpoklady tzv. národního obrození u Čechů, Slováků a Maďarů z hlediska vývoje jejich vzájemných vztahů | 169–183
Pražák, Richard
PDF
Chapter number Title Custom text
Problémy provincionalismu a urbanizace na území Uher počátkem 19. století ve světle dvou básnických epištol | 185–195
Sziklay, László
PDF
Chapter number Title Custom text
Ku charakteristike rakúsko-východoeurópskych kultúrnych vzťahov (1815-1848) | 197–203
Fried, István
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století | 205–219
Žáček, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Údaje o Čechoch a Slovákoch v spisovom materiáli Cyrilometodejskej spoločnosti (1847) | 221–232
Haraksim, Ľudovít
PDF
Chapter number Title Custom text
Ivan Rakovský a haličskí ukrajinci | 233–244
Danilák, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
Faitův přínos pro poznání Makedonie : (kapitola z dějin česko-makedonských kulturních styků) | 245–262
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Češi a Slovinci v 19. a na začátku 20. století : (jejich vztahy veřejné a politické) | 263–292
Jordán, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Rakousko-uherští socialisté o Balkánu | 293–301
Kolejka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války | 303–318
Nečas, Ctibor
PDF
Chapter number Title Custom text
Zwei Südslawen an der Schwelle von 1918 | 319–328
Plaschka, Richard Georg
PDF
Chapter number Title Custom text
Osvobození Československa a rumunská armáda | 329–337
Konečný, Zdeněk; Mainuš, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Diplomatic relations of the Slavic states on the eve of 1945 | 339–346
Batowski, Henryk
PDF
Chapter number Title Custom text
Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej | 347–351
Śliziński, Jerzy
PDF
Chapter number Title Custom text
A propos du 2e centenaire de la naissance de Napoléon : le héros et l'histoire | 353–357
Soboul, Albert
PDF
hidden-section Index personarum
Chapter number Title Custom text
Index personarum | 359–377
Hejl, František
PDF