Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Otázky dějin střední a východní Evropy. [I.]

Contributor: Hejl, František (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1971
Extent: 377 s.
Series: Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 176
Link to MU library catalogue: 000295640
Show more...

Table of contents:

[7]-12 [Profesoru J. Macůrkovi] Hejl, František | pdficon
13-17 Bibliografie prací prof. dr. Josefa Macůrka za léta 1960-1970 Hejl, František | pdficon
19-24 Die Prussen in den tschechischen und slowakischen Ländern des frühen Mittelalters Labuda, Gerard | pdficon
25-35 К ворпосу о языке молдавских грамот XIV-XV вв. Gumeckaja, Ljudmila L. | pdficon
37-51 Związki Bedrzycha ze Strażnicy z Polską i Polakami Heck, Roman | pdficon
53-67 Gesselsschaftlicher Vorgang osteuropäischer Art zwischen mitte des XV. Jh. und 1514 : Verlust des Übersiedlungsrechtes der Leibeigenschaft in Ungarn Székely, György | pdficon
69-83 Sklaven im alten Österreich Mikoletzky, Hanns Leo | pdficon
85-103 Wirtschaftlische und soziale Umgestaltung in Ungarn unter der Türkenherrschaft im XVI. und XVII. Jahrhundert Perényi, József | pdficon
105-119 Negustori clujeni pe piaţa Cracoviei la sfîrşitul sec. al XVI-lea Dan, Mihail | pdficon
121-128 K ideologickým zápasům jednoty bratrské v Polsku Mikulka, Jaromír | pdficon
129-143 Propaganda braci polskich na slowacji w pierwszej ćwierci XVII stulecia Urban, Wacław | pdficon
145-159 Česká pobelohorská emigrácia v Trenčíne Horváth, Pavel | pdficon
161-168 Komenský, Morava a Itálie jeho doby Polišenský, Josef | pdficon
169-183 Neologická hnutí a předpoklady tzv. národního obrození u Čechů, Slováků a Maďarů z hlediska vývoje jejich vzájemných vztahů Pražák, Richard | pdficon
185-195 Problémy provincionalismu a urbanizace na území Uher počátkem 19. století ve světle dvou básnických epištol Sziklay, László | pdficon
197-203 Ku charakteristike rakúsko-východoeurópskych kultúrnych vzťahov (1815-1848) Fried, István | pdficon
205-219 Česká účast při výstavbě Srbska jako moderního státu v 40. letech XIX. století Žáček, Václav | pdficon
221-232 Údaje o Čechoch a Slovákoch v spisovom materiáli Cyrilometodejskej spoločnosti (1847) Haraksim, Ľudovít | pdficon
233-244 Ivan Rakovský a haličskí ukrajinci Danilák, Michal | pdficon
245-262 Faitův přínos pro poznání Makedonie : (kapitola z dějin česko-makedonských kulturních styků) Dorovský, Ivan | pdficon
263-292 Češi a Slovinci v 19. a na začátku 20. století : (jejich vztahy veřejné a politické) Jordán, František | pdficon
293-301 Rakousko-uherští socialisté o Balkánu Kolejka, Josef | pdficon
303-318 Kapitálová expanze Ústřední banky českých spořitelen v předvečer první světové války Nečas, Ctibor | pdficon
319-328 Zwei Südslawen an der Schwelle von 1918 Plaschka, Richard Georg | pdficon
329-337 Osvobození Československa a rumunská armáda Konečný, Zdeněk; Mainuš, František | pdficon
339-346 Diplomatic relations of the Slavic states on the eve of 1945 Batowski, Henryk | pdficon
347-351 Recepcja Jana Amosa Komeńskiego w Polsce po drugiej wojnie światowej Sliziński, Jerzy | pdficon
353-357 A propos du 2e centenaire de la naissance de Napoléon : le héros et l'histoire Soboul, Albert | pdficon
359-377 Index personarum Hejl, František | pdficon

Search


Advanced Search

Browse