Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Gnoseologie pragmatismu : kritický rozbor

Author: Hozman, Karel
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1969
Extent: 109 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 146
Link to MU library catalogue: 000281277
Show more...

Table of contents:

7 Úvod Hozman, Karel | pdficon
8-33 I O historii a sociální podstatě pragmatismu Hozman, Karel | pdficon
34-40 II Pragmatismus a základní filosofická otázka Hozman, Karel | pdficon
41-58 III Pragmatistické pojetí zkušenosti a praxe Hozman, Karel | pdficon
59-89 IV Pragmatistická koncepce pravdy Hozman, Karel | pdficon
90-96 V Pragmatismus a některé otázky metodologie vědy Hozman, Karel | pdficon
97-98 Závěr Hozman, Karel | pdficon
99-102 Pragmatist theory of knowledge : critical analysis Hozman, Karel | pdficon
103-106 Seznam pramenů a literatury Hozman, Karel | pdficon
107-109 Jmenný rejstřík Hozman, Karel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse