Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice

Author: Frolec, Václav
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1984
Extent: 626 s. :
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 245
Link to MU library catalogue: 000040857
Show more...

Table of contents:

[9]-13 Předmluva Hejl, František | pdficon
[15]-33 Úvod Frolec, Václav; Přadková, Svatomíra | pdficon
[35]-59 I. Historický vývoj obce Čerešňák, Bedřich | pdficon
[61]-92 II. Socioprofesionální struktura obce a její vývoj v letech 1945 - 1975 Možný, Ivo | pdficon
[93]-144 III. Malorolnické a záhumenkové hospodaření Frolec, Václav | pdficon
[145]-153 IV. Strava a pohostinnost Frolec, Václav | pdficon
[157]-203 V. Stavební vývoj obce a bydlení Frolec, Václav | pdficon
[207]-218 VI. Oděv Frolec, Václav | pdficon
[219]-226 VII. Výtvarná kultura, mimoumělecká estetika a výtvarný vkus : stav - proměny - perspektiva Jeřábek, Richard | pdficon
[267]-339 VIII. Rodinné a sousedské vztahy : uzavírání sňatků - svatební obřad - narození dítěte - kmotrovství - rodinný život a vztahy v rodině - sousedské vztahy Frolec, Václav; Pavlíková, Jiřina; Přadková, Svatomíra | pdficon
[341]-385 IX. Obyčejová tradice výročního cyklu Frolec, Václav | pdficon
[387]-397 X. Náboženství v životě obyvatel Gabriel, Jiří; Holý, Ivan | pdficon
[399]-419 XI. Rodiče a škola Přadka, Milan | pdficon
[421]-451 XII. Jazyk pro denní komunikaci a oficiální dorozumívání Krčmová, Marie; Chloupek, Jan | pdficon
[453]-493 XIII. Lidové vyprávění Beneš, Bohuslav | pdficon
[495]-511 XIV. Písňový repertoár a zájem o hudbu Holý, Dušan; Štědroň, Miloš; Tesař, Stanislav | pdficon
[513]-524 XV. Volný čas obyvatel Pácl, Pavel | pdficon
[527]-[534] XVI. Vztah obyvatel ke krajině Librová, Hana | pdficon
[535]-545 Závěr Frolec, Václav | pdficon
[547]-550 Doslov Frolec, Václav | pdficon
[551]-562 Exkurs: Chalupaření jako součást kulturních proměn v jihomoravském pohraničí Librová, Hana | pdficon
[563]-597 Přílohy Frolec, Václav; Beneš, Bohuslav; Holý, Dušan; Štědroň, Miloš | pdficon
[599]-[604] Literatura Frolec, Václav | pdficon
[605]-613 Seznam vyobrazení Frolec, Václav | pdficon
[615]-626 Resumé | pdficon

Search


Advanced Search

Browse