Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata

Title: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata
Variant title:
  • Grammaticus
Contributor
Šefčík, Ondřej (Editor)
Vykypěl, Bohumil (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2001
Extent
234 s.
Series
  • Spisy Filozofické fakulty, 1211-3034; č. 336
ISBN
8021026499
Language
Czech
English
German
Russian
Link to MU library catalogue: 36697
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5–6
Vykypěl, Bohumil
PDF
hidden-section Vorwort
Chapter number Title Custom text
Vorwort | 7–8
Vykypěl, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Proœmivm ad grammaticvm | 9–10
Hoskovec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Proœmivm ad grammaticvm | 11–13
Hoskovec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliografie Adolfa Erharta | 14–23
PDF
Chapter number Title Custom text
Indo-European kinship terms in *-ə̯2TER | 24–33
Blažek, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
On the remaking of the middle voice in Indo-Iranian | 34–44
Bubeník, Vít
PDF
Chapter number Title Custom text
Parisylabá v latinčine | 45–55
Buzássyová, Ľudmila
PDF
Chapter number Title Custom text
Ie. kořen *AL a germánské názvy pro "věk" | 56–63
Havlová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu | 64–90
Hoskovec, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích | 91–98
Janyšková, Ilona
PDF
Chapter number Title Custom text
K staroslověnskému substantivu spǫdъ | 99–104
Karlíková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Nová Cizí slova ve slovanských řečech | 105
Knobloch, Johann
PDF
Chapter number Title Custom text
Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus | 106–119
Kurzová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Počátky slovanské slovotvorby | 120–130
Pallasová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
A common mistranslation of a few lines in the Igor tale | 131–134
Schmalstieg, William R.
PDF
Chapter number Title Custom text
Etymologie und semantische Parallele | 135–143
Schmidt, Karl Horst
PDF
Chapter number Title Custom text
Stsl sętъ/sęti semper provocans | 144–148
Skalka, Boris
PDF
Chapter number Title Custom text
Argument laryngalisticzny w etymologii balto-słowiańskiej | 149–155
Smoczyński, Wojciech
PDF
Chapter number Title Custom text
Word borders in Old Indo-Aryan | 156–164
Šefčík, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Др.-инд. prathamá- : к реконструкции одного из вариантов индоевропейской концепции "первого" | 165–174
Toporov, Vladimir Nikolajevič
PDF
Chapter number Title Custom text
Dravidian and Altaic "hot - fire - heat" : (dedr 1458 and the related etyma with initial k-/g-) | 175–200
Vacek, Jaroslav
PDF
hidden-section Regardings PS *ědъ
Chapter number Title Custom text
Regardings PS *ědъ | 201–205
Valčáková, Pavla
PDF
Chapter number Title Custom text
Poznámky k disjunktivnímu/alternativnímu li v staroslověnštině | 206–210
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Zwei lettonistische Bemerkungen | 211–223
Vykypěl, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Pastabos lietuvių kalbos 1. sing. cond. formų istorijai | 224–225
Zinkevičius, Zigmas
PDF
Chapter number Title Custom text
K funkci slovesa dát - дать v češtině a v ruštině | 226–232
Žaža, Stanislav
PDF