Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata

Contributor: Šefčík, Ondřej (editor) ; Vykypěl, Bohumil (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2001
Extent: 234 s.
Series: Spisy Filozofické fakulty, 1211-3034; č. 336
ISBN: 8021026499
Link to MU library catalogue: 000036697
Show more...

Table of contents:

5-6 Předmluva Vykypěl, Bohumil | pdficon
7-8 Vorwort Vykypěl, Bohumil | pdficon
9-10 Proœmivm ad grammaticvm Hoskovec, Jiří | pdficon
11-13 Proœmivm ad grammaticvm Hoskovec, Jiří | pdficon
14-23 Bibliografie Adolfa Erharta | pdficon
24-33 Indo-European kinship terms in *-ə̯2TER Blažek, Václav | pdficon
34-44 On the remaking of the middle voice in Indo-Iranian Bubeník, Vít | pdficon
45-55 Parisylabá v latinčine Buzássyová, Ľudmila | pdficon
56-63 Ie. kořen *AL a germánské názvy pro "věk" Havlová, Eva | pdficon
64-90 Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu Hoskovec, Jiří | pdficon
91-98 Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích Janyšková, Ilona | pdficon
99-104 K staroslověnskému substantivu spǫdъ Karlíková, Helena | pdficon
105 Nová Cizí slova ve slovanských řečech Knobloch, Johann | pdficon
106-119 Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus Kurzová, Helena | pdficon
120-130 Počátky slovanské slovotvorby Pallasová, Eva | pdficon
131-134 A common mistranslation of a few lines in the Igor tale Schmalstieg, William R. | pdficon
135-143 Etymologie und semantische Parallele Schmidt, Karl Horst | pdficon
144-148 Stsl sętъ/sęti semper provocans Skalka, Boris | pdficon
149-155 Argument laryngalisticzny w etymologii balto-słowiańskiej Smoczyński, Wojciech | pdficon
156-164 Word borders in Old Indo-Aryan Šefčík, Ondřej | pdficon
165-174 Др.-инд. prathamá- : к реконструкции одного из вариантов индоевропейской концепции "первого" Toporov, Vladimir Nikolajevič | pdficon
175-200 Dravidian and Altaic "hot - fire - heat" : (dedr 1458 and the related etyma with initial k-/g-) Vacek, Jaroslav | pdficon
201-205 Regardings PS *ědъ Valčáková, Pavla | pdficon
206-210 Poznámky k disjunktivnímu/alternativnímu li v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
211-223 Zwei lettonistische Bemerkungen Vykypěl, Bohumil | pdficon
224-225 Pastabos lietuvių kalbos 1. sing. cond. formų istorijai Zinkevičius, Zigmas | pdficon
226-232 K funkci slovesa dát - дать v češtině a v ruštině Žaža, Stanislav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse