Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním

Author: Glücklich, Julius
Place of publication: Brno
Publisher: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty
Publication year: 1936
Extent: lxxiii, 567 s., [8] s. obr. příl. (čb.)
Series: Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně = Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis; č. 41
Link to MU library catalogue: 000072887
Show more...

Table of contents:

[III]-LXXIII Úvod Glücklich, Julius | pdficon
[1]-2 O volení krále J. Mti. Glücklich, Julius | pdficon
2-4 Přísaha krále J. Mti. Glücklich, Julius | pdficon
4-14 Artykulové o důstojenství, mocnosti a soudu J. Mti. král. a sněmích, též, co by bylo Crimen laesae majestatis Glücklich, Julius | pdficon
14-22 O neodcizování zboží od království českého Glücklich, Julius | pdficon
22-36 Artykulové, v čem J. Mt. král. nebo králová česká moci míti neráčí Glücklich, Julius | pdficon
36-41 O víře pod jednou i obojí zpuosobou Glücklich, Julius | pdficon
41-49 O osazování soudu zemského většího Glücklich, Julius | pdficon
49-52 O úřadech zemských a dosazování jich Glücklich, Julius | pdficon
52-61 O přísaze najvyšších úředníkuov zemských a jiných soudcí soudu zemského, dvorského i komorního i tudíž hajtmana hradu pražského a jiných úředníkův krále J. Mti. Glücklich, Julius | pdficon
61-74 O soudu zemském, kdy a jak držán býti má Glücklich, Julius | pdficon
74-86 O braní a dodávaní puohonuov Glücklich, Julius | pdficon
86-103 O zdvižení puohonuov a obeslání Glücklich, Julius | pdficon
104 O zdvižení obeslání Glücklich, Julius | pdficon
104-109 O zmatečných puohoních Glücklich, Julius | pdficon
109-122 Řád práva vedení po rozsudku a stáném právu, o dědictví i na dědiny zápisný, pro nezprávu, o listech obranních Glücklich, Julius | pdficon
123-127 O zatykačích Glücklich, Julius | pdficon
127-130 O promlčení práva Glücklich, Julius | pdficon
130-133 O obhajování řádu a práva Glücklich, Julius | pdficon
133-146 O řádu desk zemských. O zprávách a platích komorních a o kladení ve dsky Glücklich, Julius | pdficon
147-162 O komorním řádu a platích komorních Glücklich, Julius | pdficon
162-163 O kladení ve dsky Glücklich, Julius | pdficon
163-168 Artykulové a poznamenání, co se od čeho ke dskám zemským dává a komu co bráti a říditi náleží Glücklich, Julius | pdficon
168-171 Duochodové najvyšších úředníkův zemských, totižto najvyššího komorníka, najvyššího sudího, najvyššího písaře. A to společně na ně jde. Též důchodové menších[ch] úředníků Glücklich, Julius | pdficon
172 Toto na samého najvyššího komorníka království českého přísluší Glücklich, Julius | pdficon
172 Toto samému najvyššímu písaři zemskému království českého přísluší Glücklich, Julius | pdficon
173-178 Duochod místopísaře království českého Glücklich, Julius | pdficon
179 Duochodové společní Glücklich, Julius | pdficon
180-184 Duochod písaře menších desk zemských Glücklich, Julius | pdficon
184-187 Půhonné dsky Glücklich, Julius | pdficon
187-190 Odporové u menších desk Glücklich, Julius | pdficon
190-191 Ingrossátor, kterýž dsky větší na pargamén píše, toto bráti má Glücklich, Julius | pdficon
192-193 Toto měřiči zemskému, kterýž pod úřadem najvyššího komorníka jest Glücklich, Julius | pdficon
193-200 O kšaftích a zápisích nápadních Glücklich, Julius | pdficon
200-202 O nápadích Glücklich, Julius | pdficon
203-223 O sirotcích a poručnících a poručenství Glücklich, Julius | pdficon
223-226 O odpořích Glücklich, Julius | pdficon
226-231 O nářku cti a o hanění Glücklich, Julius | pdficon
232-235 O neřádných slibích a závazcích Glücklich, Julius | pdficon
236-245 O mordech Glücklich, Julius | pdficon
246-261 O službách proti králi J. Mti. a zemi. O vyprodání a zhoštění ven ze země Glücklich, Julius | pdficon
261-270 O mocech a právě, hrdla, cti a statkuov ztracení, o psaních a povalečích etc. Glücklich, Julius | pdficon
270-271 O cedulích zrádných Glücklich, Julius | pdficon
271-283 O vpádu do země a o honění Glücklich, Julius | pdficon
283-292 O vajtržnosti a rozpustilosti lidí mladých a pobídkách Glücklich, Julius | pdficon
292-294 O zájmu dobytkuov Glücklich, Julius | pdficon
294-297 O zápovědi gruntuov Glücklich, Julius | pdficon
297-321 O soudu mlynářův přísežných Glücklich, Julius | pdficon
321-341 O soudu dvorském Glücklich, Julius | pdficon
341-350 O soudu komorním Glücklich, Julius | pdficon
350-360 O soudu purkrabským Glücklich, Julius | pdficon
360-367 O soudu mezním Glücklich, Julius | pdficon
367-385 O svědomí dávaní a o svědcích Glücklich, Julius | pdficon
385-387 O přísahách k svědomí Glücklich, Julius | pdficon
388-396 O zástavách a výplatách dědin dědičných i zápisných Glücklich, Julius | pdficon
396-401 O věnu Glücklich, Julius | pdficon
401-403 O mužích a ženách Glücklich, Julius | pdficon
403-405 O hajtmanech neb hajtmanu království českého Glücklich, Julius | pdficon
405-413 O hajtmanech krajských Glücklich, Julius | pdficon
413-416 O stavuncích Glücklich, Julius | pdficon
416-418 O páních a jich služebnících Glücklich, Julius | pdficon
418-419 O glajtích Glücklich, Julius | pdficon
419-423 O ručnicích Glücklich, Julius | pdficon
424-431 O myslivosti a fořtích J. Mti. královské Glücklich, Julius | pdficon
431-432 O krčmách Glücklich, Julius | pdficon
432-437 O řečnících Glücklich, Julius | pdficon
437-447 Smlouva krále J. Mti. s stavy tohoto království o kovy učiněná Glücklich, Julius | pdficon
448 Z kterých věcí lidé městští před soudy zemské nemají pohánění býti Glücklich, Julius | pdficon
448-471 Smlouva svatováclavská Glücklich, Julius | pdficon
471-474 O židech Glücklich, Julius | pdficon
474-476 Závěrek zřízení zemských Glücklich, Julius | pdficon
477-482 Články pojaté do návrhu z artykulů sněmovních Glücklich, Julius | pdficon
[487]-565 Rejstřík Glücklich, Julius | pdficon
[566]-567 Opravy a dodatky Glücklich, Julius | pdficon
[Obrazové přílohy] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse