Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Vivaldi a jeho doba

Author: Pečman, Rudolf
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2008
Extent: 421 s. :
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 373
ISBN: 9788021046016
Link to MU library catalogue: 000555811
Show more...

Table of contents:

Vstupní texty
[7]-12 In principio: Malé vyznání obdivovatele hudby Antonia Vivaldiho Pečman, Rudolf | pdficon
[13]-20 Katalogy děl vypovídají o Vivaldiho skladatelské činnosti Pečman, Rudolf | pdficon
Kaleidoskop života
[23]-32 Krátký jeho svět? Pečman, Rudolf | pdficon
[33]-36 Itálie – "širší vlast" Pečman, Rudolf | pdficon
[37]-57 Mekka hudby a opery Pečman, Rudolf | pdficon
[59]-64 Benátky – město snů, radosti i nostalgie Pečman, Rudolf | pdficon
[65]-70 Zrodil se génius Pečman, Rudolf | pdficon
[71]-80 Kroky k profesionálnímu hudebnictví Pečman, Rudolf | pdficon
[81]-90 "Všechna umělecká díla a umění vcelku jsou záhadou", aneb, Spory o libreto Pečman, Rudolf | pdficon
[91]-95 Klíčící láska k opernímu divadlu Pečman, Rudolf | pdficon
[97]-104 Cesta k vavřínům Pečman, Rudolf | pdficon
[105]-116 Komponující houslista Pečman, Rudolf | pdficon
[117]-123 Mezi oratoriem, operou a hudbou nástrojovou Pečman, Rudolf | pdficon
[125]-136 Výrazný rozmach na cestě k mezinárodnímu uznání Pečman, Rudolf | pdficon
[137]-146 Pobyt ve Věčném městě Pečman, Rudolf | pdficon
[147]-162 Svět se dále otevírá Pečman, Rudolf | pdficon
[163]-168 Brilantní díla, jejich úspěch u řady znalců, také však "průměrná" operní tvorba Pečman, Rudolf | pdficon
[169]-172 Rokoko se stále více hlásí o slovo Pečman, Rudolf | pdficon
[173]-180 Kardinálské protesty Pečman, Rudolf | pdficon
[181]-186 Poslední meziaktí Pečman, Rudolf | pdficon
[187]-191 Vienna – commedia finita Pečman, Rudolf | pdficon
Panorama tvorby
[195]-199 Malá úvodní úvaha Pečman, Rudolf | pdficon
[201]-220 Skladatel v koloběhu nástrojové hudby Pečman, Rudolf | pdficon
[221]-228 Tendence k programní hudbě Pečman, Rudolf | pdficon
[229]-248 Chef-d'oeuvre, dílo vpravdě mistrovské Pečman, Rudolf | pdficon
[249]-262 Shrnující postscriptum k nástrojovým koncertům Pečman, Rudolf | pdficon
[263]-269 Skladatel mého srdce, aneb, Vzpomínky mladého interpreta Pečman, Rudolf | pdficon
[271]-280 Operní metamorfózy Pečman, Rudolf | pdficon
[281]-287 Nezdařený novodobý pokus o inscenaci operního díla Pečman, Rudolf | pdficon
[289]-295 Motezuma – objev našeho století Pečman, Rudolf | pdficon
[297]-302 Světské kantáty Pečman, Rudolf | pdficon
[303]-308 Hudba posvátná Pečman, Rudolf | pdficon
[309]-318 Oratoria a jejich vyvrcholení Pečman, Rudolf | pdficon
[319]-321 "Je to nudný člověk, který mohl šestsetkrát jeden a týž koncert komponovat znovu a znovu" Pečman, Rudolf | pdficon
Tvůrčí kontakty
[325]-334 Bach a Vivaldi Pečman, Rudolf | pdficon
[335]-339 J.S. Bach a styl italské triové sonáty Pečman, Rudolf | pdficon
[341]-345 Bach, Zelenka, Vivaldi Pečman, Rudolf | pdficon
[347]-357 Doteky s českými zeměmi a se Slovenskem Pečman, Rudolf | pdficon
[359]-368 Svítá na lepší časy, aneb, Nejsoučasnější česká pocta opernímu dílu velkého Benátčana Pečman, Rudolf | pdficon
Konkluze
[371]-375 Musica aeterna Vivaldiana Pečman, Rudolf | pdficon
Seznamy, vysvětlivky, rejstříky
379-383 Orientační přehled díla Antonia Vivaldiho Pečman, Rudolf | pdficon
384-387 Vysvětlivky, zkratky, rčení Pečman, Rudolf | pdficon
388-396 Seznam pramenů a literatury Pečman, Rudolf | pdficon
397-409 Osobní rejstřík Pečman, Rudolf | pdficon
410-412 Věcný rejstřík Pečman, Rudolf | pdficon
Vyznění
413-415 Autorovo slovo na závěr Pečman, Rudolf | pdficon
416 Vivaldi und seine Zeit : Zusammenfassung Pečman, Rudolf | pdficon
419-421 Stručné anotace k vyobrazením Pečman, Rudolf | pdficon

Search


Advanced Search

Browse