Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4

Rok: 1998-1999
Rok vydání: 2000
ISSN: 1211-6971
ISBN: 80-210-2310-4

Obsah:

Články – Articles
[5]-6 Editorial Rabušicová, Milada; Pol, Milan | pdficon
[7]-23 Vznik a vývoj Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v meziválečném období Zounek, Jiří | pdficon
[25]-41 Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století Rabušicová, Milada | pdficon
[43]-57 Profesionalita dospělých ze sociálně edukativního hlediska Hřebíček, Libor | pdficon
[59]-80 Škola: organizace běžná, specifická či snad pospolitost? Pol, Milan | pdficon
[81]-96 Málotřídky v současném prostředí českého venkova Emmerová, Kateřina | pdficon
[97]-110 Noetické základy didaktiky konce 19. století : (v dílech G.A. Lindnera a F. Čády) Hloušková, Lenka | pdficon
[111]-127 Děti se specifickými poruchami učení a chování ve škole Janderková, Dita | pdficon
Krátká sdělení – Reports
[129]-134 Obsahová a sémantická hlediska ve výukové komunikaci Hamalová, Dagmar | pdficon
[135]-136 Životní výročí profesora Lubomíra Mojžíška Jůva, Vladimír | pdficon
[137]-143 Osudy českého vědce dvacátého století : Stanislav Velinský (1899-1991) Pelcová, Silvie; Zounek, Jiří | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet