U3-4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 1998-1999
Volume: 47-48
Issue: U3-4
Publication year
2000
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2310-4