Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 1998-1999, vol. 47-48, iss. U3-4