Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
2005, vol. 54, iss. V8

Issue title: Památce Milana Kopeckého
Year: 2005
Publication year: 2007
ISSN: 1213-2144
ISBN: 978-80-210-4397-8

Table of contents:

[5]-7 Památce profesora Milana Kopeckého Soleiman pour Hashemi, Michaela; Kudrnáč, Jiří | pdficon
[9]-19 Ex fideli veterum scriptura Nechutová, Jana | pdficon
[21]-28 K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend Viktora, Viktor | pdficon
[29]-44 Vévoda Arnošt a jeho dvojí výprava ke kyperskému hradu Slanař, Otakar | pdficon
[45]-56 Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře Bočková, Hana | pdficon
[57]-73 P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci : ze života jezuitského hodnostáře Fiala, Jiří | pdficon
[75]-89 K literárnímu životu v českých zemích druhé poloviny 17. století : strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M.V. Šteyera Škarpová, Marie | pdficon
[91]-101 Problémy literární evoluce a slovanské literatury Pospíšil, Ivo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse