Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická

ISSN: 0231-5351
ISSN: 0068-2705
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. K, Series germanica et anglica
Variantní název: Brno studies in English (lichá čísla)
Variantní název: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (sudá čísla)
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1979-1994
Popis: Germanisticko-anglistická řada (řada K) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1979-1994, kdy v rámci ní střídavě vycházely svazky anglistické (lichá čísla, Brno studies in English) a germanistické (sudá čísla, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). V roce 1995 se tato řada rozdělila na dvě samostatné řady: řadu S - anglistickou (ISSN 1211-1791) a řadu R - germanistickou (ISSN 1211-4979). Od r. 2009 pak na tyto řady navázaly recenzované vědecké časopisy Brno Studies in English (ISSN 0524-6881) a Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (ISSN 1803-7380).

Ročníky, čísla

1979   (Ročník 28 v edici SPFFBU) K1
1980   (Ročník 29 v edici SPFFBU) K2
1981   (Ročník 30 v edici SPFFBU) K3
1982   (Ročník 31 v edici SPFFBU) K4
1983   (Ročník 32 v edici SPFFBU) K5
1984   (Ročník 33 v edici SPFFBU) K6
1985   (Ročník 34 v edici SPFFBU) K7
1986   (Ročník 35 v edici SPFFBU) K8
1987   (Ročník 36 v edici SPFFBU) K9
1988   (Ročník 37 v edici SPFFBU) K10
1989   (Ročník 38 v edici SPFFBU) K11
1990   (Ročník 39 v edici SPFFBU) K12
1991   (Ročník 40 v edici SPFFBU) K13
1992   (Ročník 41 v edici SPFFBU) K14
1993   (Ročník 42 v edici SPFFBU) K15
1994   (Ročník 43 v edici SPFFBU) K16

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet