Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2006, vol. 55, iss. R11