Vrcholné tvůrčí údobí Josefa Skřivana

Variant title
Вершина творческого пути Иосифа Скрживана [i.e. Скршивана]
Der Zeitraum der gipfelnden schöpferischen Tätigkeit von Josef Skřivan
Contributor
Mikulášek, Miroslav (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 10, iss. D8, pp. [73]-87
Extent
[73]-87
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Talentovaný herec Josef Skřivan, ač rodem z Prahy (10. 8. 1902) věnoval svá nejtvořivější léta Brnu. Přišel z Prahy do Brna r. 1930 a působil tu s roční přestávkou (sezóna 1931/32) až do r. 1941. Divadlo začal Skřivan hrát r. 1920 u kočovných společností, jichž poznal celkem osm. Roku 1925 byl angažován Josefem Burdou do stálého divadla na Kladně. Po dvouletém působení na Kladně odešel Skřivan do Pardubic k Východočeské činohře, později na tři sezóny do Osvobozeného divadla. V Brně vytvořil Skřivan své nejpozoruhodnější postavy.
Document