Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka

Author: Urbanec, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 114-115
Extent
114-115
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document