Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1983, vol. 32, iss. D30

Image
Year
1983
Publication year
1983
Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Stati
Page Title
[7]-27 Jak vznikal Máj : Dušanu Jeřábkovi k šedesátinám Grebeníčková, Růžena | pdficon
[29]-34 Zapomenutý Bezručův epigon Krystýnek, Jiří | pdficon
[35]-45 Nezval, čtenář Mahena Suchomel, Milan | pdficon
[47]-52 Tvorba a život : k některým společným rysům Nezvalovy, Ritsosovy, Hikmetovy a Nerudovy poezie Dorovský, Ivan | pdficon
[53]-62 Dva básníci a tradice : nad novými sbírkami Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška Kudrnáč, Jiří | pdficon
[63]-74 Zamyšlení nad problematikou hereckých memoárů Válek, Vlastimil | pdficon
Rozhledy
Page Title
[75]-79 Současný stav naší komeniologie Kopecký, Milan | pdficon
Materiály
Page Title
[81]-93 Šaldovy listy "Elišce Přemyslovně" Kuchař, Lumír | pdficon
Jubilea
Page Title
[95]-98 Sedmdesát let Josefa Hrabáka Jeřábek, Dušan | pdficon
98-101 Nedožitých sedmdesát let Artura Závodského Srna, Zdeněk | pdficon
101-104 K nedožitým šedesátinám Jaroslava Buriana Mikulášek, Miroslav | pdficon
Recenze
Page Title
[105]-106 [The writing of history: literary form and historical understanding ; Fanger, Donald. Gogol and his reader] Pospíšil, Ivo | pdficon
107-109 [Kaiser, Gerhard R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : (Forschungsstand - Kritik - Aufgaben)] Kopecký, Milan | pdficon
109-110 [Janaszek-Ivaničková, Halina. O wspólczesnej komparatystyce literackiej] Kardyni-Pelikánová, Krystyna; Pelikán, Jarmil | pdficon
110-111 Die alttschechische Reimchronik des sogenannten Dalimil Kopecký, Milan | pdficon
112 [Pynsent, Robert. Czech prose and verse] Suchomel, Milan | pdficon
112-114 [Macůrek, Josef. Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století : (Daniel Sloboda jako buditel na východní Moravě a průkopník novodobé česko-slovenské i širší mezinárodní vzájemnosti a spolupráce)] Pražák, Richard | pdficon
114-115 Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka Urbanec, Jiří | pdficon
116-118 [Urban, Zdeněk. Čechi i Bălgari : kulturni vzaimootnošenija] Dorovský, Ivan; Štěpánek, Václav | pdficon
118-119 [Miladinov, Konstantin. Izbor] Dorovský, Ivan | pdficon
119-121 [Beljajeva, Julija Dmitrijevna. Litěratura [i.e. literatura] narodov Jugoslavii v Rossii : vosprijatije, izučenije, ocenka : (poslednjaja četverť [i.e. četvert'] XIX, načalo XX v.)] Dorovský, Ivan | pdficon
Zprávy
Page Title
[123]-124 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1980 a 1981 Válek, Vlastimil | pdficon
124-125 K problematice literatury na Moravě jk | pdficon