Otázky balkánského literárního společenství

Variant title
Вопросы балканской литературной общности
Voprosy balkanskoj literaturnoj obščnosti
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 34, iss. D32, pp. 209-213
Extent
209-213
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document