Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická

ISSN: 0231-7915
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. E, Series archaeologica et classica
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1956-1995
Description: Archeologicko-klasická řada (řada E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7915, vycházela v letech 1956-1995. Zahrnovala příspěvky z pravěké, časně historické a středověké archeologie, z oblasti klasické archeologie a filologie a dějin starověku. V roce 1996 se rozdělila na dvě samostatné řady: řadu M - archeologickou (ISSN 1211-6327) a řadu N - klasickou (ISSN 1211-6335), na které od 2009 navázaly recenzované vědecké časopisy Studia archaeologica Brunensia, ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).
Description: Series archaeologica et classica (E) of Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (= Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis), ISSN 0231-7915, was published in 1956-1995. It included contributions from the field of prehistoric, early historic and medieval archaeology, classical archaeology and classical philology, and Ancient history. In 1996, this Series archaeologica et classica was separated into two series: archaeological series (M), ISSN 1211-6327, and classical series (N), ISSN 1211-6335. Starting from 2009, these two series were transformed into peer reviewed scholarly journals Studia archaeologica Brunensia (ISSN 1211-6327) a Graeco-Latina Brunensia (ISSN 1803-7402).

Volumes, Issues

1956   (Volume 5 in series SPFFBU) E1
1957   (Volume 6 in series SPFFBU) E2
1958   (Volume 7 in series SPFFBU) E3
1959   (Volume 8 in series SPFFBU) E4
1960   (Volume 9 in series SPFFBU) E5
1961   (Volume 10 in series SPFFBU) E6
1962   (Volume 11 in series SPFFBU) E7
1963   (Volume 12 in series SPFFBU) E8
1964   (Volume 13 in series SPFFBU) E9
1965   (Volume 14 in series SPFFBU) E10
1966   (Volume 15 in series SPFFBU) E11
1967   (Volume 16 in series SPFFBU) E12
1968   (Volume 17 in series SPFFBU) E13
1969   (Volume 18 in series SPFFBU) E14
1970   (Volume 19 in series SPFFBU) E15
1971   (Volume 20 in series SPFFBU) E16
1972   (Volume 21 in series SPFFBU) E17
1973-1974   (Volume 22-23 in series SPFFBU) E18-19
1975-1976   (Volume 24-25 in series SPFFBU) E20-21
1977-1978   (Volume 26-27 in series SPFFBU) E22-23
1979   (Volume 28 in series SPFFBU) E24
1980   (Volume 29 in series SPFFBU) E25
1981   (Volume 30 in series SPFFBU) E26
1982   (Volume 31 in series SPFFBU) E27
1983   (Volume 32 in series SPFFBU) E28
1984   (Volume 33 in series SPFFBU) E29
1985   (Volume 34 in series SPFFBU) E30
1986   (Volume 35 in series SPFFBU) E31
1987   (Volume 36 in series SPFFBU) E32
1988   (Volume 37 in series SPFFBU) E33
1989-1990   (Volume 38-39 in series SPFFBU) E34-35
1991   (Volume 40 in series SPFFBU) E36
1992   (Volume 41 in series SPFFBU) E37
1993   (Volume 42 in series SPFFBU) E38
1994   (Volume 43 in series SPFFBU) E39
1995   (Volume 44 in series SPFFBU) E40

Search


Advanced Search

Browse