Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1985, vol. 34, iss. E30

Image
Year
1985
Publication year
1985
hidden section Tabulky
Page Title
I-XXII Tabulky | pdficon
Články
Page Title
7-22 Společný hrob tří jedinců s vypíchanou keramikou z Těšetic, okr. Znojmo Kazdová, Eliška; Lorencová, Anna | pdficon
23-39 Astronomická orientace rondelu z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo Weber, Zdeněk | pdficon
41-72 Neolitická sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Divák, okr. Břeclav Koštuřík, Pavel; Unger, Josef | pdficon
73-80 Lengyelské opevnění v Topolu a poznámky k mladoneolitickým kruhovým areálům Vávra, Miloš | pdficon
81-103 Keramika jiříkovického typu zdobená vodorovným žlábkováním Pernička, Radko Martin | pdficon
105-112 K sociální charakteristice jižního předhradí Pohanská Vignatiová, Jana | pdficon
113-124 Věcné ideogramy v mykénském lineárním písmě B Bartoněk, Antonín | pdficon
125-132 Prozimetrické pasáže v starořeckých románech Bartoňková, Dagmar | pdficon
133-147 Augustinus Olomucensis Tractatus de secta Valdensium Nechutová, Jana; Rösslerová, Magda | pdficon
149-160 Valencia latinských slovies s datívnou rekciou Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
Miscellanea archaelogica
Page Title
161-162 Nové výšinné sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Sedlece, okr. Třebíč Koštuřík, Pavel | pdficon
162-167 Dvě plechové bronzové nádobky z Moravy Podborský, Vladimír | pdficon
167-169 Nález spony z doby římské u jeskyně Kůlna, okr. Blansko Pernička, Radko Martin | pdficon
170 Pětašedesátiny Karla Valocha Podborský, Vladimír | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
171-172 [Stideníková, Etela; Paulík, Jozef. Osada z doby bronzovej v Pobedime] Podborský, Vladimír | pdficon
172-175 Tři příspěvky ke studiu civilizace popelnicových polí Podborský, Vladimír | pdficon
175-176 [Pamętnik Muzeum Miedzi I] Podborský, Vladimír | pdficon
176-177 [Jansová, Libuše. O počátcích latinské fortifikace v Čechách] Droberjar, Eduard | pdficon
177-178 [Grabarczyk, Tadeusz. Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim] Droberjar, Eduard | pdficon
178-182 [Sedov, V.V. Vostočnyje slavjaně [i.e. slavjane] v VI-XIII vv.] Dostál, Bořivoj | pdficon
182-185 [Herrmann, Joachim et al. Wikinger und Slawen: zur Frühgeschichte der Ostseevölker] Košnar, Lubomír | pdficon
185-187 [Polybios. Herausgegeben von Klaus Stiewe und Niklas Holzberg] Češka, Josef | pdficon
187-189 [Rosen, Klaus. Ammianus Marcellinus] Češka, Josef | pdficon
190-192 [Haarløv, Britt. The Half-open door: a common symbolic motif within Roman sepulchral sculpture] Pardyová, Marie | pdficon
192-194 [Schramm, Gottfried. Eroberer und Eingesessene: geographische Lehnnamen als Zeugen der Geschichte Südeuropas im 1. Jahrtausend n. Chr] Kudrna, Jaroslav | pdficon
194 [Zachová, Jana. Chrestomatie středověké latinské literatury] Nechutová, Jana | pdficon
194-196 [Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě] Zachová, Irena | pdficon
196-197 [Cantalausa, Joan de. La bona novèla: revirada en lenga d'òc del grèc dels 4 evangèlis] Beneš, Pavel | pdficon
Page Title
197-198 [Cantalausa, Joan de. Diccionari fondamental occitan illustrat: lengadocian] Beneš, Pavel | pdficon