[Stideníková, Etela; Paulík, Jozef. Osada z doby bronzovej v Pobedime]

Title: [Stideníková, Etela; Paulík, Jozef. Osada z doby bronzovej v Pobedime]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 171-172
Extent
171-172
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Stideníková, Etela; Paulík, Jozef. Osada z doby bronzovej v Pobedime. 1. vyd. Martin: Osveta, 1983. 291 s. Fontes; Zv. 6.