Podborský, Vladimír

Name variants:

Podborský, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 202.

Article
Podborský, Vladimír. [A Béri Balogh Ádám Múzeum évokönyve: Jahrbuch des Béri-Balogh-Adám-Museums) XIII, Internationale prahistorische Konferenz: Die Sozialarchäologie des 4. Jahrtausends - die Lengyel-Kultur und die umliegenden Kulturen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 158–160.

Chapter
Podborský, Vladimír. Antropomorfní plastika. In: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 2, Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. c1985, pp. 63–121.

Article
Podborský, Vladimír. Archeologický průzkum na "Šancích" u Plavče v letech 1964-1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 99–115.

Article
Podborský, Vladimír. [Bader, Tiberiu. Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei: cultura pretracică şi tracică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1981, vol. 30, iss. E26, pp. 160–161.

Article
Podborský, Vladimír. [Die Bandkeramiker: erste Steinzeitbauern in Deutschland: Bilder einer Ausstellung beim Hessentag in Heppenheim/Bergstraße im Juni 2004]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, vol. 56-57, iss. M12-13, pp. 163–166.

Article
Podborský, Vladimír. [Baudou, Evert. Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 105–106.

Article
Podborský, Vladimír. [Bayerlein, Peter Michael. Die Gruppe Oberlauterbach in Niederbayern]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1988, vol. 37, iss. E33, pp. 159–160.

Article
Podborský, Vladimír. [Behrens, Hermann; Kaufmann, Dieter; Matthias, Waldemar. Die Jungsteinzeit im Mittelelbe-Saale-Gebiet]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, vol. 28, iss. E24, pp. 131–133.

Article
Podborský, Vladimír. Bemerkungen zur Problematik der mährischen Hallstattzeit - I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 23–56.

Article
Podborský, Vladimír. Bibliografie k 10. září 1997. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 1997, vol. 46, iss. M2, pp. 5–18.

Article
Podborský, Vladimír. Bohatý hrob únětické kultury z Křepic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 352–354.

Article
Podborský, Vladimír. [Bouzek, J.; Buchvaldek, M.; Košnar, L.; Pavlů, I.; Sklenář, K.; Sláma, J.; Strouhal, E.; Vencl, S. Nástin evropského pravěku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1983, vol. 32, iss. E28, pp. 309–311.

Chapter
Podborský, Vladimír. Bronzegegenstände des späten Bronzezeit. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, pp. 89–146.

Article
Podborský, Vladimír. Bronzový nůž z Přibic (o. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 185–186.

Article
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtech. Kráľovský Chlmec: záchranný výskum na slovanskom mohylníku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. 307–308.

Article
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtěch; Veliačik, Ladislav. Krásna Ves: Gräberfeld der Lausitzer Kultur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 167–168.

Article

Article
Podborský, Vladimír. [Chochorowski, Jan. Die Vekerzug-Kultur: Charakteristik der Funde]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 190–192.

Article
Podborský, Vladimír. Další halštatský objekt z Podivína (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, vol. 16, iss. E12, pp. 224.

Chapter
Podborský, Vladimír. Datování Těšeticko-Kyjovického rondelu. In: Podborský, Vladimír. Těšetice-Kyjovice. 4, Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. c1988, pp. 123–165.

Chapter
Podborský, Vladimír. Die Podoler Kultur. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, pp. 56–88.

Chapter
Podborský, Vladimír. Die schlesische Kultur. In: Podborský, Vladimír. Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. 1970, pp. 18–55.

Article
Podborský, Vladimír. Diplomy a doktoráty udělené na Katedře archeologie FF MU v letech 1986-1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1992, vol. 41, iss. E37, pp. 187–188.

Article
Podborský, Vladimír. Diplomové práce obhájené na Katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně v letech 1976-1985. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, vol. 36, iss. E32, pp. 149–151.

Article
Podborský, Vladimír. Domy lidu s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 27–66.