Věcné ideogramy v mykénském lineárním písmě B

Variant title
Die Sachideogramme in der mykenischen Linear B-Schrift
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 113-124
Extent
113-124
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document