Neolitická sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Divák, okr. Břeclav

Title: Neolitická sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Divák, okr. Břeclav
Variant title:
  • Die neolithischen Siedlungen mit mährischer bemalter Keramik bei Diváky, Kreis Břeclav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1985, vol. 34, iss. E30, pp. 41-72
Extent
41-72
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.